مریم قنبرنژاد
کارشناس مامایی
مریم قنبرنژاد
آشنایی: کارشناس مامایی
خدمات: مراقبت های دوران بارداری، تشخیص و درمان بیماری های زنان، انجام تست سرطان شناسی، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، انجام معاینات پستان، مشاوره مراقبت های پیش بارداری
نشانی: مازندران، قائم شهر، -
لینک‌ها:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری مریم قنبرنژاد
« هفته پیش
هفته پس »
درخواست نوبت دیدار
نگاه شما
فرستادن پیام
خواهش می‌شود قبل از مراجعه حضوری با شماره نوشته‌شده، تماس بگیرید.
شما در این نمایه، توانایی آشنایی با آدرس مطب، شماره تلفن مطب، روزهای حضور دکتر، کانال تلگرام، نوبت‌دهی اینترنتی، رزومه و بیوگرافی دکتر، پروفایل اینستاگرام و دیگر راه‌های ارتباط با مریم قنبرنژاد را دارید.
برای آگاه شدن از بیوگرافی، نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، ساعت کاری مریم قنبرنژاد با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهادی
دکتر حمید کنی دکتر مهدی تهرانی صفت دکتر سیده نفیسه مومنی ماسوله دکتر راضیه دهقانی فیروزآبادی دکتر محمدمهدی طاهری دکتر فیروز عباداله زاده ملکی
دامنه‌های دیگر مریم قنبرنژاد
مریم قنبرنژاد در کلیک دکتر مریم قنبرنژاد در دکتر ماهر مریم قنبرنژاد در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger