شنوایی شناسی و سمعک آراس
شنوایی شناسی و سمعک آراس
تگ لاین:
خدمات: شنوایی سنجی، وکس گارد، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تعمیر سمعک، ارائه کلیه خدمات مربوط به سمعک، ارزیابی شنوایی کودکان وبزرگسالان، تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک نامرئی هوشمند فراهوشمند و قابل شارژ، توانبخشی سرگیجه
آدرس: کردستان، سنندج
لینک‌ها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری شنوایی شناسی و سمعک آراس
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نظر شما
ارسال پیام
شما در این برگه، دسترسی به آدرس تلگرام، اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، شماره مطب، رزومه و بیوگرافی پزشک، روزهای کاری دکتر، آدرس مطب و دیگر راه‌های تماس با شنوایی شناسی و سمعک آراس را دارید.
لطفا قبل از مراجعه با شماره نوشته‌شده، زنگ بزنید.
برای آگاه شدن از ساعت کاری، هزینه ویزیت، نوبت گرفتن از، رزومه شنوایی شناسی و سمعک آراس با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
شنوایی شناسی و سمعک نوین
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر عزیز اله شیروانی دکتر برنا رشیدی سنگسری دکتر محمدرضا آرامون دکتر فریدون ولدخانی دکتر صفا رکابی دکتر سیدپیمان پیامی
نمایه‌های شنوایی شناسی و سمعک آراس
شنوایی شناسی و سمعک آراس در دکتر ماهر شنوایی شناسی و سمعک آراس در دکترفارسی شنوایی شناسی و سمعک آراس در سرچ دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger