شنوایی شناسی و سمعک رودهن
شنوایی شناسی و سمعک رودهن
آشنایی کوتاه:
زمینه‌های کاری: ارزیابی شنوایی و سمعک، تجویز سمعک در منزل، تجویز انواع سمعک های نامرئی و دیجیتال، ساخت انواع قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه سمعک بصورت اقساطی بی بهره، بررسی وضعیت گوش میانی(تیمپانومتری)، شنوایی سنجی
⚫️ ادیولوژیست: پوریا حمیدی ⚫️ نظام پزشکی: ش 2082 ⚫️ کارشناس ارشد شنوایی شناسی ⚫️ تجویز سمعک در منزل و درمانگاه ⚫️ ارائه سمعک بصورت اقساطی بی بهره ⚫️ روزهای زوج ویزیت در درمانگاه شبانه روزی خاتم به آدرس(بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات، کوچه رجایی، درمانگاه شبانه روزی خاتم)
نشانی: تهران، پردیس، رودهن، بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات، کوچه رجایی، درمانگاه شبانه روزی خاتم
شماره تلفن مشاوره و پذیرش: 09192156313
شبکه‌های اجتماعی: تلگرام-مشاوره و پذیرش،
فرستادن به دوستان
این نقشه، آدرس شنوایی شناسی و سمعک رودهن متخصص  در شهر پردیس است. در اینجا آماده پذیرایی، ویزیت، معاینه و ارایه خدمات به شما بیماران گرامی هستند.
آدرس شنوایی شناسی و سمعک رودهن
ساعت کاری شنوایی شناسی و سمعک رودهن
« هفته پیش
هفته پس »
درخواست نوبت دیدار
کامنت شما
فرستادن دیدگاه
پیش از دیدار با تلفن گفته‌شده، هماهنگی کنید.
در این نمایه، دسترسی به رزومه و بیوگرافی پزشک، نشانی اینستاگرام، نوبت‌دهی اینترنتی، آدرس کانال تلگرام، آدرس مطب، شماره مطب، روزهای حضور دکتر و دیگر راه‌های تماس با شنوایی شناسی و سمعک رودهن را خواهید داشت.
در راستای آگاهی از نوبت گرفتن از، ساعت کاری، کارنامه، هزینه ویزیت شنوایی شناسی و سمعک رودهن با شماره‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر حامد آقامحمدی طرقی دکتر فرهاد نوروش دکتر فرشته سنبلیان دکتر سید عبدالناصر آریان طباطبایی دکتر آیسان همتی دکتر پیمانه مارسولی
شنوایی شناسی و سمعک رودهن در دیگر وب‌سایت‌ها
شنوایی شناسی و سمعک رودهن در دکتر ماهر شنوایی شناسی و سمعک رودهن در دکتر بیگ شنوایی شناسی و سمعک رودهن در سرچ دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger