دکتر حمید غرابی
متخصص: جراحی عمومی
دکتر حمید غرابی
آشنایی: متخصص: جراحی عمومی
زمینه‌های کاری:
نشانی: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، سرو شرقی، خیابان مجد، مرکز جراحی سعادت آباد
شماره تماس پاسخ‌گویی: 02188679766
شبکه‌های اجتماعی:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر حمید غرابی
« هفته پیشین
هفته پسین »
درخواست نوبت دیدار
تجربه شما
ثبت پیام
لطفا پیش از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، زنگ بزنید.
برای آگاهی از نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، ساعت کاری، رزومه دکتر حمید غرابی با شماره‌های گفته‌شده، زنگ بزنید.
شما در این صفحه، توانایی دیدن آدرس مطب، رزومه و بیوگرافی پزشک، شماره مطب، آدرس کانال تلگرام، نشانی اینستاگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، روزهای کاری دکتر و دیگر کانال‌های تماس با دکتر حمید غرابی را خواهید داشت.
مطب‌ها و مرکزهای شاخص
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر سید سعید خرم دکتر مژگان انصاری دکتر مهدی کشاورز دکتر حسن قمشی دکتر مسیح صبوری دکتر علیرضا عبدی اردکانی
نمایه‌های دکتر حمید غرابی
دکتر حمید غرابی در دکتر ماهر دکتر حمید غرابی در سرچ دکتر دکتر حمید غرابی در دیجی دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger