دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی
متخصص: داخلی
دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی
تگ لاین: متخصص: داخلی
زمینه‌های کاری:
آدرس: مازندران، تنکابن، قبل میدان، شیرودی بیمارستان شهید رجایی
شماره تماس پاسخ‌گویی: 01154237001
شماره تماس پاسخ‌گویی: 01154237010
پیوندها:
فرستادن به دوستان
ساعت کاری دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
تجربه شما
فرستادن پیام
در این برگه، توانایی آشنایی با کانال تلگرام، نوبت‌گیری اینترنتی، شماره مطب، روزهای کاری دکتر، نشانی اینستاگرام، آدرس مطب، رزومه و بیوگرافی پزشک و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی را دارید.
خواهش می‌شود قبل از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
در راستای اطلاع از نوبت گرفتن از، بیوگرافی، هزینه ویزیت، ساعت کاری دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی با شماره‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهادی
دکتر کاوه کاشانی دکتر حیدر خادمی دکتر فاطمه حمیدمنش دکتر احمدآقا ملت اردکانی دکتر مهشید بحرینی دکتر سارا ارفع
دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی در اینترنت
دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی در دکتر ماهر دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی در کلیک دکتر دکتر سیدبهرام مسلمی امرئی در دکترفارسی
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger