دکتر علی اکبر قربانی
متخصص: داخلی، گوارش
دکتر علی اکبر قربانی
آشنایی: متخصص: داخلی، گوارش
خدمات:
نشانی: خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمدآباد، عارف 2، ساختمان سما، طبقه دوم
شماره تماس پاسخ‌گویی: 05177460208
شبکه‌های اجتماعی:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری دکتر علی اکبر قربانی
« هفته پیشین
هفته پسین »
درخواست نوبت دیدار
نگاه شما
ارسال پیام
شما در این صفحه، توانایی آشنایی با شماره تلفن مطب، روزهای کاری دکتر، پروفایل اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، نوبت‌گیری اینترنتی، کانال تلگرام، آدرس مطب و دیگر کانال‌های تماس با دکتر علی اکبر قربانی را دارید.
لطفا قبل از مراجعه با تلفن نوشته‌شده، تماس بگیرید.
به منظور با خبر شدن از نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت، کارنامه دکتر علی اکبر قربانی با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای خوب
مطب‌ها و مرکزهای پیشنهاد شده
دکتر فرح کیکاوسی دکتر مهربان گنجی پزشک دکتر سیده بیتا صدیقی دکتر فرزاد کاظمی زند دکتر فهیمه نخستین دکتر رضا جباری
دکتر علی اکبر قربانی در اینترنت
دکتر علی اکبر قربانی در دیجی دکتر دکتر علی اکبر قربانی در دکتر بیگ دکتر علی اکبر قربانی در سرچ دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger