دکتر سیدمحمد حسینیان
متخصص: داخلی؛ فوق تخصص: روماتولوژی
دکتر سیدمحمد حسینیان
آشنایی: متخصص: داخلی؛ فوق تخصص: روماتولوژی
خدمات:
آدرس: کرمان، خیابان شهید کامیاب، نزدیک کوچه شماره 3، بیمارستان مهرگان، طبقه 3
شماره تماس پاسخ‌گویی: 03432267837
لینک‌ها:
هم‌رسانی با دوستان
این نقشه، نشانی دکتر سیدمحمد حسینیان متخصص داخلی؛ روماتولوژی در شهر کرمان است. در اینجا آماده پذیرایی، ویزیت، معاینه و ارایه خدمات به شما بیماران گرامی هستند.
نشانی دکتر سیدمحمد حسینیان
ساعت کاری دکتر سیدمحمد حسینیان
« هفته پیش
هفته پس »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن دیدگاه شما
ارسال پیام
در راستای آگاهی از بیوگرافی، نوبت گرفتن از، ساعت کاری، هزینه ویزیت دکتر سیدمحمد حسینیان با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
قبل از دیدار با شماره گفته‌شده، زنگ بزنید.
در این پیج، دسترسی به رزومه و بیوگرافی پزشک، آدرس کانال تلگرام، آدرس مطب، نوبت‌گیری اینترنتی، روزهای حضور دکتر، پیج اینستاگرام، شماره مطب و دیگر کانال‌های ارتباط با دکتر سیدمحمد حسینیان را دارید.
مطب‌ها و مرکزهای هم‌کار
دکتر محمد علی قاسمی
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر وحید صالحی فر دکتر روزیتا حسین زاده فسقندیس دکتر کارن علی اکبر راد دکتر صفورا شاه طالبی دکتر مسعود فلاحی دکتر سیدمحمد ترابی
دکتر سیدمحمد حسینیان در دیگر وب‌سایت‌ها
دکتر سیدمحمد حسینیان در کلیک دکتر دکتر سیدمحمد حسینیان در سرچ دکتر دکتر سیدمحمد حسینیان در دکتر بیگ
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger