گفتاردرمانی معصومه باسی
گفتاردرمانی معصومه باسی
آشنایی:
خدمات:
آدرس: مازندران، بابل، -
شبکه‌های اجتماعی:
اشتراک‌گذاری نمایه
ساعت کاری گفتاردرمانی معصومه باسی
« هفته پیشین
هفته پسین »
گرفتن نوبت دیدار
نوشتن نظر شما
ثبت دیدگاه
شما در این پروفایل، توانایی دیدن نوبت دهی اینترنتی، شماره مطب، پروفایل اینستاگرام، رزومه و بیوگرافی پزشک، روزهای حضور دکتر، آدرس کانال تلگرام، آدرس مطب و دیگر کانال‌های تماس با گفتاردرمانی معصومه باسی را دارید.
قبل از مراجعه با شماره تلفن گفته‌شده، تماس بگیرید.
به منظور آگاه شدن از رزومه، نوبت گرفتن از، هزینه ویزیت، ساعت کاری گفتاردرمانی معصومه باسی با تلفن‌های گفته‌شده، تماس بگیرید.
مطب‌ها و مرکزهای متمایز
گفتاردرمانی محمدرضا بابازاده زهرا علیجان زاده
مطب‌ها و مرکزهای توصیه شده
دکتر داوود یادگاری نیا دکتر احسان محمدیانی نژاد دکتر طلیعه ساغری دکتر جاوید معرفت جهرمی دکتر فرشید آچاک دکتر نعیمه مدرس احمدی
نمایه‌های گفتاردرمانی معصومه باسی
گفتاردرمانی معصومه باسی در دکتر ماهر گفتاردرمانی معصومه باسی در کلیک دکتر گفتاردرمانی معصومه باسی در سرچ دکتر
موتور جست‌وجوی دکتر نزدیک همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger